Hizmetlerimiz

OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİ  KONUSUNDA COVİD 19 MÜCBİR SEBEBİ

OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİ KONUSUNDA COVİD 19 MÜCBİR SEBEBİ

Okul sözleşmeleri  TKHK. anlamında hizmet edimi içeren sözleşmelerdendir. Velilerle yapılan, üçüncü kişi lehine bu sözleşmeler Tüketici hukukunun konusudur. Yani veliler tüketicidir. TKHK.’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler, dolayısıyla Türk Borçlar Kanunu (TBK.) hükümleri uygulanır (TKHK. m.83/1).

Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle COVID-19’un mücbir sebep oluşturabileceğine dair herhangi bir Yargıtay kararı bulunmamaktadır. Ancak önceki salgın hastalıklar ve diğer olağanüstü hallere ilişkin Yargıtay içtihadı göz önünde bulundurulduğunda Yargıtay’ın mücbir sebep iddialarını somut olay bazında, olayın koşullarını ve sözleşme hükümlerini dikkate alarak karara bağladığını görmekteyiz. COVID-19 bazı sözleşmeler için mücbir sebep olarak değerlendirilecekken bazı sözleşmeler için ifa güçlülüğü teşkil etmemesi dahi mümkündür. 

 

Özel okullar, mücbir sebep dolayısıyla (aşırı) ifa imkansızlığı içerisine girmişlerdir. Ancak tarafların eşit olup olmadıkları tartışılabilir. Özel okul için ne kadar zor durum söz konusu ise tüketici için de aynı zorluk söz konusudur. Bu yüzden Covid-19 salgınının hukuken mücbir-sebep olarak kabul edilmesi, imkânsız hale gelen ifanın karşılığı olan özel okul ücretinin iadesi hususunun gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır.

 

- Konuyu tüketici ve borçlar hukuku nezdinde ele alırsak özel okulların ifa imkânsızlığı sebebiyle ücret iadesi yapmaları gereklidir.  Öğrencinin kayıt silme ve nakil durumunda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, sözleşme bedelinden %10 kesintinin yapılarak okullar tarafından ücret iadesi yapılmasının mevzuat gereği olduğunu; Covid-19 salgını tedbirleri söz konusu olduğundan ve okulun faaliyetlerinin tamamen durması gerçeği karşısında özel okulların %10 kesintiyi dahi yapmamaları gerektiği kanaatindeyiz.

- Kayıt sildirme ve nakil işlemi yapmamış öğrencilere örgün eğitim verilmemesi durumunda eğitim hizmeti telafi edilecekse bu durumun bildirilmesi gereklidir. Ancak telafi eğitim söz konusu olmayabilir. Örneğin 8. ve 12. sınıf öğrenciler mezun olacaklardır. Bu durumda eğitim ücretinin iadesi gereklidir.

- Eğer özel okul, uzaktan eğitim yapıyorsa öğrenci/veli de bu hizmetten faydalanmak istiyorsa karşılıklı fedakarlık yapılmalı ve en önce taraflar arasında bir anlaşma yoluna gidilerek ücrette indirim yapılması düşünülebilir. Aksi halde sözleşmenin uyarlanması talebiyle mahkemede dava açılması söz konusudur.

- Örgün öğretimin yapılmadığı durumlarda, öğrencinin almadığı ve alamayacağı kesinleşen yemek ve servis gibi hizmetlerin ücretleri tüketici/velilerden alınmamalı, alınmışsa iade edilmelidir.

İletişim Bilgileri

  • Adres: Eyüp Sultan Mah. Yadigar Sok. 84 K:2 D:4 Sancaktepe Sancaktepe / İstanbul
  • Telefon: (0539) 483 24 25
  • E-Posta: mehmetsenol@senol-sayar.av.tr