Blog

Tüketici Hukuku
 Tüketici Hukuku Dosya Masrafları Davaları

Tüketici Hukuku Dosya Masrafları Davaları

TÜKETİCİ KİMDİR? Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir. Tüketicinin Korunması Hakk ...
Detaylar